Tâm sự

Cô độc giữa trời đông…

Trời trở lạnh, cơn gió đông se sắt làm lòng em thắt lại, mỗi nhịp đập là một nhịp đau. Không khí này dễ khiến người ta chạnh lòng buồn tủi, có lẽ với em tự lúc...