Bảng tin sinh viên

Thông báo kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016

[IUHnews] – Nhằm đảm bảo tiến độ đào tạo và thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM thông báo kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường: DH6, DH4TC, DH9LT, DH8VL, DH5TLT, CD13, NC4, TC40, TH38 và các khóa học trở về sau. (có văn bản kèm theo)